Thang tính điểm định cư Úc diện tay nghề - POINTS TEST

Úc không còn là đất nước xa lại với chúng ta, việc sống và định cư lâu dài ở Úc là điều mà hiện nay có rất nhiều người đang hướng đến. Hiện tại thì định cư ở Úc theo diện tay nghề đang hot nhất hiện nay và để được định cư bạn cũng cần phải có đủ điểm theo thang điểm đã được chính phủ quy định.

Số điểm tối thiểu và bảng điểm tay nghề tổng hợp

Theo quy định mới nhất của bộ di trú Úc, bạn sẽ cần ít nhất 60 điểm theo thang tính điểm định cư diện tay nghề để có thể nộp Express of Interest Statement (EOI) và đăng kí xin cấp visa định cư diện tay nghề.

Bảng tính điểm là một công cụ để giúp bộ di trú Úc chọn lọc những công dân ngoại quốc có thể mang lại lợi ích kinh tế cho đất nước. Mục đích của việc tính điểm là để quá trình lựa chọn minh bạch và khách quan hơn, qua đó thấy được điểm thưởng dành cho các kỹ năng và các đóng góp tại Úc là rất quan trọn. Do đó H&M thông tin đến bạn bảng điểm này để giúp loại bỏ những cá nhân không xứng đáng và tập trung vào công nhân những kĩ năng và đóng góp tích cực khác, bao gồm:

 • Trình độ tiếng Anh cao hơn.
 • Trình độ tay nghề cao hơn.
 • Trình độ học cấn cao đạt được tại Úc và nước ngoài.
 • Độ tuổi lao động tốt nhất.

 

Điểm sẽ không được tính theo một ngành nghề cụ thể, mặc dù tất cả những người nộp đơn xin Visa định cư đều phải đăng kí theo một ngành nghề có trong MLTSSL và STSOL cùng với tất cả những kĩ năng đi kèm theo ngành nghề đó.

Bảng tính điểm tay nghề Úc tổng hợp

Nhóm điểm Mô tả Điểm số
Độ tuổi 18 - 24 25
25 - 32 30
33 - 39 25
40 - 44 15
Khả năng Ngoại ngữ IELTS 6.0 cho từng kỹ năng 0
IELTS 7.0 cho từng kỹ năng 10
IELTS 8.0 cho từng kỹ năng 20
Kinh nghiệm làm việc tại Úc theo ngành nghề đăng ký nhập cư hoặc ngành nghề có liên quan (trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn) Ít hơn 1 năm kinh nghiệm 0
1 - 2 năm kinh nghiệm 5
3 - 4 năm kinh nghiệm 10
5 - 7 năm kinh nghiệm 15
8 - 10 năm kinh nghiệm 20
Kinh nghiệm làm việc ngoài nước Úc theo ngành nghề đăng ký nhập cư hoặc ngành nghề có liên quan (trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn) Ít hơn 3 năm kinh nghiệm 0
3 - 4 năm kinh nghiệm 5
5 - 7 năm kinh nghiệm 10
8 - 10 năm kinh nghiệm 15
Bằng cấp (được cấp tại Úc hoặc tại tổ chức nước ngoài được công nhận) Giải thưởng hoặc bằng cấp/chứng chỉ được công nhận bợi cơ quan đánh giá tay nghề Úc 10
Bằng nghề hoặc các loại bằng cao đẳng, chứng chỉ tại Úc 10
Bằng cử nhân và thạc sỹ 15
Tiễn sỹ 20
Đáp ứng yêu cầu học tập Úc Có ít nhất 1 bằng/chứng chỉ từ tổ chức giáo dục Úc đạt yêu cầu 5
Bằng cấp đặc biệt Bằng thạc sỹ nghiên cứu hoặc bằng tiến sỹ bởi tổ chức giáo dục Úc mà có ít nhất 2 năm học thuật trong lĩnh vực có liên quan 5
Ngôn ngữ cộng đồng   5
Vợ/chồng cùng ngành nghề   5
Hoàn thành chương trình hướng nghiệp   5
Bảo lãnh của chính phủ tiểu bang (dành cho Visa 190)   5
Bảo lãnh của gia đình hoặc chính phủ tiểu bang để sinh sống tại vùng ít dân (dành cho Visa 489)   10
Học tập tại vùng ít dân   5

1. Độ tuổi

Các độ tuổi theo thang tính điểm định cư Úc diện tay nghề sẽ được quyết định dựa trên tuổi của người nộp đơn tính đến ngày đăng kí. Nếu người đăng ký nằm trong đồ tuổi 45 - 49, họ vẫn có thể nộp đơn xin Visa, những sẽ không được tính điểm cho mục độ tuổi.

Tuổi Điểm
18 - 24 25
25 - 32 30
33 - 39 25
40 - 44 15
45 - 49 0

2. Trình độ tiếng Anh

Đối với tất cả những người đăng kí Visa định cư, trình độ tiếng Anh tối thiểu cần phải đạt được là Competent English (tương đương với ít nhất 6 điểm IELTS tất cả các kĩ năng) hoặc những bằng tiếng Anh khác được công nhận bởi chính phủ. Mặc dù điểm dành cho người có trình độ mức Competent English là 0, nhưng họ vẫn có thể đăng kí nộp đơn xin Visa nếu có đủ những điều kiện khác.

Điểm định cư theo trình độ tiếng Anh:

Trình độ tiếng Anh Điểm
Competent English - IELTS 6.0 tất cả các kĩ năng 0
Proficient English - IELTS 7.0 tất cả các kĩ năng 10
Superior English - IELTS 8.0 tất cả các kĩ năng 20

3. Kinh nghiệm làm việc tại Úc và nước ngoài.

Điểm sẽ được cộng cho những nhân công có ngành nghề nằm trong danh sách ngành nghề được đinh cư, kể cả trong Úc và ngoài Úc.

Để có điểm cộng trong mục này, kinh nghiệm mà người nộp đơn có phải là kinh nghiệm trong nghề, hoặc có liên quan chặt chẽ đến nghề đăng kí. Người nộp đơn có thể có điểm cho cả kinh nghiệm làm việc tại Úc cũng như các nước khác.

Người nộp đơn sẽ được cộng điểm dựa trên kinh nghiệm làm việc trong quá khứ trong vòng 10 năm trở lại như sau:

Làm việc tại Úc:

Số năm kinh nghiệm Điểm
1 năm 5
3 năm 10
5 năm 15
8 năm 20

Làm việc tại nước ngoài:

Số năm kinh nghiệm Điểm
3 năm 5
5 năm 10
8 năm 15

4. Trình độ học vấn.

Điểm cộng sẽ được tính theo trình độ cấp học cao nhất mà người đăng kí đạt được. Ví dụ: Nếu người nộp đơn đã hoàn thành khóa học Đại Học và khóa học Tiến Sĩ, họ sẽ chỉ được cộng điểm dựa trên bằng Tiến Sĩ của họ. Số điểm được cộng tương ứng với tình độ học vấn được tính như sau:

Bằng cấp (được cấp tại úc hoặc các tổ chức nước ngoài được công nhận) Điểm
Bằng nghề hoặc các loại bằng cao đẳng, chứng chỉ tại Úc 10
Bằng cử nhân và thạc sũ (tín chỉ) 15
Bằng tiến sũ (Doctorate) 20

Để được cộng điểm dựa trên bằng được cấp bởi các tổ chức nước ngoài, nhưng bằng này phải được chứng minh trình độ bằng với trình độ bằng dược cấp tại Úc.

5. Bằng cấp đặc biệt.

Mô tả Điểm
Bằng cấp đặc biệt 5

Cá nhân có thể được cộng điểm nếu có bằng cấp đặc biệt như sau:

 • Có bằng thạc sĩ nghiên cứu hoặc bằng tiến sĩ nghiên cứu (Doctoral hay PhD)
 • Bằng cấp đặc biệt thuộc các ngành sau: Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM), Information and Communication technolygy (ICT)

6. Đáp ứng yêu cầu học tập tại Úc.

Để được cộng điểm cho 1 bằng được cấp tại úc, người đăng kí phải chứng minh được rắng bằng cấp đó được nhận sau một quá trình học tập tại Úc trong vòng ít nhất 2 năm học (tương đương với 92 tuần đã được đăng kí trên Commonwealth Register of Institutions and Course for Overseas Students). Hai khóa học có thể được cộng gộp để đủ tiêu chuẩn 2 năm, bao gồm tất cả khóa Đại Học, Cao Đẳng và Học Nghề.

Mô tả Điểm
Ít nhất 2 năm học toàn thời gian 5

7. Học tập tại vùng ít dân

5 điểm cũng sẽ được cộng cho những người đã sống và hoàn thành khóa học tại những vùng ít dân tại Úc. Các bằng chứng như giấy tờ thuê nhà, hóa đơn tiền điện nước, học bạ và thư mời nhập học... cũng sẽ được yêu cầu cung cấp để chứng minh rằng người đăng kí đã từng học tập tại một vùng ít dân.

Mô tả Điểm
Hoàn thành yêu cầu học tập tại Úc ở một vùng ít dân 5

8. Hoàn thành chương trình năm hướng nghiệp (Professional Year)

Người đăng kí sẽ được cộng thêm điểu nếu hoàn thành khóa chương trình năm hướng nghiệp trong vòng 4 năm kể từ ngày họ được mời đăng kí Visa định cư. CHương trình này phải kéo dài ít nhất 12 tháng.

Mô tả Điểm
Professional Year 5

9. Điểm dành cho dịch thuật gia

Điểm sẽ được cộng cho những cá nhân được công nhạn là nhà dịch thuật chuyên nghiệp bởi tổ chức National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAATI)

Mô tả Điểm
Dịch thuật gia 5

10. Điểm vợ/chồng hoặc bạn trai/bạn gái cùng ngành nghề (Partner Skills)

Điểu kiện để được cộng điểm Partner Skills:

 • Học cùng ngành.
 • Partner đã có đủ Skill Assessment
 • Phải có giấy chứng minh là partner (Marriage Certificate hoặc Civil Partnership Certificate)
 • Có ít nhất là bằng tiếng Anh cấp Competent English trở lên
 • Dưới 50 tuổi.
Mô tả Điểm
Parther Skills 5

11. Bảo lãnh bởi chính phủ tiểu bang (dành cho Visa 190)

Mô tả Điểm
Bảo lãnh bởi chính phủ tiểu bang (dành cho Visa 190) 5

12. Bảo lãnh của gia đình hoặc chính phủ tiểu bang để sinh sống tại vùng ít dân (dành cho Visa 489)

Mô tả Điểm
Bảo lãnh của gia đình hoặc chính phủ tiểu bang để sinh sống tại vùng ít dân (dành cho visa 489) 5

Đó là những thang điểm định cư Úc theo diện tay nghề để bạn dễ dàng tính xem mình đã và đang ở mức điểm nào để ngâng Visa và định cư Úc dễ dàng. Chúc bạn sẽ trở thành một thành viên của đất nước Úc xinh đẹp.

-------------------------------------------------------------------------

Liên hệ H&M International ngay hôm nay để được tư vấn tốt nhất. Link đăng ký.

Công Ty TNHH Mô Giới Quốc Tế H&M International.

Địa chỉ: 79/16 đường Phạm Viết Chánh, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Hotline: 1900 636 751

Email: info@hminternation.vn